Sejm po niezmiernie burzliwej debacie uchwalił nowelizację

Informacje

Dodany: 2020-02-04
Kategoria: Inne

art

Sejm po niezmiernie burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy wzory pism procesowych piła ona 50 stron i obejmuje z okładem 120 zmian. Tylko kilka z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia również zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji werdyktu (zasada powagi rzeczy osądzonej), chyba że: orzeczona, natomiast nie wykonana kara jest wyższa od górnej granicy zagrożenia w nowej ustawie (art. 4 § 2 KK) - wówczas karę zmniejsza się do górnej granicy zagrożenia przewidzianego w nowej ustawie; sprawcy wymierzono karę pozbawienia wolności za czyn, który nie jest zagrożony pozbawieniem wolności przez nowa ustawę - wówczas wymierzoną karę zamienia się na karę grzywny czyli ograniczenia wolności (1 miesiąc pozbawienia wolności zamienia się na 60 stawek dziennych grzywny innymi słowy 2 miesiące ograniczenia wolności); jeżeli doszło do dekryminalizacji czynu (czyn nie jest już zabroniony od groźbą kary) - wówczas skazanie ulega zatarciu de iure, kara jest darowana, karty karne usuwa się z rejestru skazanych, jednakowoż nie ma restytucji za karę poprzednio odbytą. Nowela wprowadza też karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Ma być ona orzekana wobec sprawców, jacy są trwale niebezpieczni dla społeczeństwa. Taką karę sądy będą musiały obligatoryjnie orzekać tak jak względem osób, które zostały w przeszłości skazane na umowa dożywocia czy też na 20 i więcej lat więzienia, a dopuściły się kolejnego przestępstwa, za jakie orzeczono względem nich dożywocie. Głównym celem projektu jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar, w tym przeszkoda możliwości pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. Kara zawieszona (orzekana w Polsce jako około 60 % wszystkich kar) jest traktowana w odbiorze społecznym jako fikcja skazania. Jest ona też źródłem przeludnienia w zakładach karnych, niewykonywania obszernej liczby kar pozbawienia wolności także wzrastającej recydywy przy ogólnym spadku przestępczości. Lepsze efekty w tym względzie przynoszą sankcje wolnościowe - grzywny bądź kary ograniczenia wolności, jakie są dla sprawcy z większym natężeniem odstraszające i dolegliwe, niż kara pozbawienia wolności w zawieszeniu.